MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

  1. TARAFLAR
  Satıcı
  Unvan: Nproc Doğal Ürünler Sanayi Ticaret Anonim Şirketi
  Adres: Bahçelievler Mah. Sok: 430 No: 19 Torbali/İzmir
  Telefon:
  E-posta: 

  1. KONU

  İşbu Sözleşmenin konusu, Alıcının Satıcıya ait www.sidrex.com internet sitesinden elektronik ortamda siparişini verdiği ürünün satışı ve teslimi ile tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespit edilmesidir. 

  1. TESLİMAT VE ÖDEME 
  • Teslimat ve paketleme masrafları Alıcı tarafından karşılanacaktır. Teslimat bedeli işbu Sözleşmede belirtilen satış bedeline dahil değildir.
  • Ürünün Alıcıya Alıcıdan kaynaklı bir sebeple teslim edilememesi halinde veya Alıcı tarafından teslim alınmaması halinde veya geç teslim alınması halinde Satıcının hiçbir sorumluluğu söz konusu olmayacaktır. Satıcı yalnızca Ürünlerin Sözleşmeye uygun koşullarda eksiksiz ve ayıpsız şekilde kargoya teslim edilmesinden sorumludur.
  • Ürünün kargoya teslim edilmesi ile Satıcı her türlü sorumluluktan kurtularak her nevi risk Alıcıya geçmiş sayılacaktır. Alıcının, kargo şirketine bağlı olarak siparişine dair takip sistemi yürütülebileceğinin garanti olmadığını ve bu hususu bilerek ve kabul ederek siparişini verdiğini geri dönülemez şekilde beyan ve taahhüt eder. Satıcı kargoda yaşanabilecek gecikmelerden hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir ve bu gerekçeyle Alıcının siparişini iptal etme/para iadesi ya da tazminat talep etme hakkı bulunmamaktadır.
  • Sözleşme konusu Ürün, Alıcıda başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesininden Satıcı sorumlu tutulamaz.
  • Alıcı, teslimata ilişkin tüm bilgileri eksiksiz ve doğru olarak Satıcıya bildirmekle yükümlüdür.
  • Sözleşme konusu Ürünün teslimatı için işbu Sözleşmenin onaylanmış olması ve ödemenin uygun bir şekilde tamamlanmış olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli Satıcıya ulaşmaz veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
  • Ürünün tesliminden sonra Alıcıya ait kredi kartının Satıcının kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini Satıcıya ödememesi halinde, Alıcıya teslim edilen Ürün en geç 3 gün içinde Satıcıya geri gönderilecektir. Bu takdirde nakliye giderleri Alıcıya aittir. 
  1. GENEL HÜKÜMLER 
  • Alıcı, internet sitesinde Sözleşme konusu Ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgiler ile satışa ilişkin ön bilgilendirme formunu okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. Alıcı Sözleşmesinin kurulmasından önce, Satıcı tarafından Alıcıya bildirilmesi gereken adresi, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikleri, ürünlerin vergiler dâhil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
  • Alıcı verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun, güncel ve geçerli olduğunu, Satıcının bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, Satıcının ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.
  • Alıcı, Sözleşmeye konu ürünü belirlenen süre içerisinde inceleyerek üründe bulunan ayıpları Satıcıya bildirmelidir. Üründe teslimat sırasında anlaşılabilecek ilk bakışta fark edilmeye müsait ayıp yahut hasarlar bulunması halinde Alıcı teslimatı kabul etmeyecektir.
  • Satıcı mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise Satıcının bu durumdan hiçbir sorumluluğu söz konusu olmayacaktır. Bu takdirde Alıcı siparişin iptal edilmesini, Sözleşme konusu Ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir.
  • Satıcı Sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan Alıcıyı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.
  • Satıcının Alıcı tarafından siteye kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla Alıcıya ulaşma hakkı bulunmaktadır. Alıcı, işbu Sözleşmeyi kabul etmekle Satıcının kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir. 
  1. UYGULANACAK MEVZUAT 
  • İşbu Sözleşmede düzenlenmeyen hususlarda 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanacaktır.
  • Sözleşme kapsamında işlenecek kişisel veriler bakımından ise 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması ve KVK mevzuatı gereğince tarafların hak ve yükümlülükleri saptanacaktır. 
  1. YETKİLİ MAHKEME 

  İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Alıcının tüketici olması durumunda Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar İl Tüketici Hakem Heyeti sınırına giren durumlarda İzmir İl Tüketici Hakem Heyeti, İlçe Tüketici Hakem Heyeti sınırına giren durumlarda Bayraklı İlçe Tüketici Hakem Heyeti yetkilidir. Tüketici Mahkemesi sınırına giren durumlarda yetkili mahkeme İzmir Tüketici Mahkemeleridir. 

  İnternet sitemizde yer alan “Ödeme, Satış, Cayma ve Teslimat Koşulları” belgesi ile “İnternet Sitesi Ziyaretçileri İçin Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunmasi Hakkında Bilgilendirme” belgeleri işbu Mesafeli Satış Sözleşmesinin ayrılmaz eki niteliğinde olup işbu Sözleşmenin imzalanması ile anılan belgelerde yer alan tüm hükümler Alıcı tarafından okunmuş, anlaşılmış ve kabul, beyan ve taahhüt edilmiş sayılacaktır.